Oglasna tabla

petak, 30 Avgust 2019 16:10

RANG-LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU   Broj:   01-08-383/19Datum: 30.08.2019. godine RANG-LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA Nakon provedenog konkursnog postupka za prijem u radni odnos nastavnika, odgajatelja i pomoćnog osoblja u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku, formirana je Rang-lista uspješnih kandidata sa ostvarenim bodovima po predmetima kako slijedi:   1) MATEMATIKA – 1 izvršilac Aida Perenda-Mahalbašić.............................  22.9   bodova  Bilal Suljić.......................................................  19.79 bodova   2) ARAPSKI JEZIK – 2 izvršioca Bakir Halilović...............................................  28.49 bodova Badra Brahim Brahmi.....................................  24.2   bodova Rešad Lendo................................................   22.79 bodova   3) BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – 1 izvršilac Sanida Bjelopoljak.........................................  27.7  bodova Merima Terzić....................................................26.99 bodova Šejla Ganibegović.............................................26.18 bodova Aldin Ribo..........................................................22. 4  boda Azra Habib........................................................22.29 bodova Amra Kasumović...............................................20      bodova Anesa Spahić...................................................19.5    bodova Nermina Lopo-Ažderović.................................18.8    bodova Amina Prasko-Čelenka....................................17.79  bodova   4) HISTORIJA – 1 izvršilac Samra Rustempašić-Brčić............................... 30    bodova Kenan Hadžić.....................................................23.7   bodova Elmedin Zlotrg...................................................22.2   boda Mahir Pehilj........................................................21.1  bod   5) ENGLESKI JEZIK – 2 izvršioca Jasmina Omerašević..........................................  29.4   boda Rusmira Čajdin-Čehić.....................................  27      bodova Emina Grabus..................................................... 25.9   bodova Amer Delić......................................................... 24.9   bodova Arnela Terzić...................................................... 24     boda Sumeja Karalić-Bošnjak..................................... 23.3  boda Melisa Kajmak................................................... 23    boda Aladin Sinanović................................................ 22.9  bodova   6) KIRAET – 2 izvršioca hfz. Nermina Čakić ............................................ 28 bodova hfz. Belma Dedić.................................................19.8 bodova…
utorak, 13 Avgust 2019 12:05

KONKURS

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Na osnovu Člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-283/19 od 16.07.2019. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 01-02-723/19 od 09.08.2019. godine, R A S P I S U J E  se JAVNI OGLASza prijem u radni odnos   a) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci): Nastavnik Kiraeta, 1 izvršilac, 21 sat, Nastavnik Bosanskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 18 sati, Nastavnik Historije, 1 izvršilac, 18 sati, Nastavnik Fizike, 1 izvšilac, 20 sati, Odgajatelj, 2 izvršioca, Odgajateljica, 2 izvršioca, Higijeničar, 2 izvršioca, Kuhar, 1 izvršilac.   b) Na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine: Nastavnik Kiraeta, 1 izvršilac, 6 sati, Nastavnik Tefsira, 1 izvršilac, 6 sati, Nastavnik Hadisa, 1 izvršilac, 4 sata, Nastavnik Arapskog jezika, 1 izvšilac, 19 sati, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najduže do 30.06.2020. godine Nastavnik Arapskog jezika, 1 izvršilac, 10 sati, Nastavnik Engleskog jezika, 1 izvršilac, 19 sati - do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2020. godine, Nastavnik Engleskog jezika, 1 izvršilac, 11 sati, Nastavnik Turskog jezika,…
četvrtak, 25 Juli 2019 19:51

POPRAVNI ISPITI

Obavještavaju se učenici/ce da će se popravni ispiti u augustovskom roku održati prema sljedećem rasporedu:   1. Kiraet (usmeni ispit)      - petak, 16.08.2019. u 10:00 sati 2.  Arapski jezik:     - pismeni ispit - četvrtak, 15.08.2019. u  9:00 sati     - usmeni ispit - petak, 16.08.2019. u 10:00 sati 3. Engleski jezik:     - pismeni ispit - četvrtak, 15.08.2019. u  9:00 sati     - usmeni ispit - petak, 16.08.2019. u 10:00 sati  4. Hadis (usmeni ispit)      - petak, 16.08.2019. u 11:00 sati   Uprava Škole  
utorak, 25 Juni 2019 09:45

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA (ZVANIČNI)

Obavještavaju se  kandidati i njihovi roditelji da će svi kandidati koji su polagali prijemni ispit biti primljeni u prve razrede u školskoj 2019/20. godini.   Uprava Medrese
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku Preliminarni rezultati prijemnog ispita za upis u školsku 2019/20godinu MUŠKI KANDIDATI - PRIMLJENI   ŽENSKI KANDIDATI   Travnik, 23.06.2019. godine     NAPOMENA: Planiran je prijem 4 odjeljenja – 2 muška i 2 ženska. Zbog velikog interesovanja, razmatra se prijem trećeg ženskog odjeljenja. Shodno navedenom, ženski kandidati od broja 57 do 66 će biti primljeni ukoliko Škola dobije saglasnost od Osnivača i Vlade SBK za prijem trećeg ženskog odjeljenja. Pouka o pravnom lijeku: Na ove preliminarne rezultate moguća je žalba Upravnom odboru Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku u roku od 48 sati od trenutka objavljivanja. Odluka Upravnog odbora je konačna.  
petak, 14 Juni 2019 14:43

OBAVIJEST ZA MATURANTE

Obavještavaju se maturanti Elči Ibrahim-pašine medrese da je zaključkom Nastavničkog vijeća izvršena promjena termina za podjelu diploma o završenoj školi. Podjela diploma izvršit će se u četvrtak, 20. juna 2019. godine u 12:00 sati u prostorijama Elči Ibrahim-pašine medrese.  
utorak, 21 Maj 2019 08:43

MATURSKI ISPITI 2019.

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU   Broj:    01-08-201/19Datum:  21.05.2019. godine   ODBRANA MATURSKIH RADOVA I POLAGANJE MATURSKIH ISPITA Odlukom Nastavničkog vijeća za polaganje maturskih ispita u školskoj 2018./19. godini imenuju se sljedeće komisije:   ODBRANA MATURSKIH RADOVA – ponedjeljak 10.06.2019. godine   Hadis-Fikh u 13:30 1.      Lejla Bešo-Haskić – predsjednik, 2.      dr. Hamid Indžić – ispitivač, 3.      mr. Omerdić Ahmed – član.   Akaid-Kiraet u 13:30 1.      mr. Asim Hodžić – predsjednik, 2.      hfz. dr. Fadil Bektaš – ispitivač, 3.      mr. Nermina Čakić – član. Engleski jezik u 13:30 1.    mr. Kemal Avdagić – predsjednik, 2.    Jasmina Omerašević  – ispitivač, 3.    Rusmira Čajdić Čehić – član.   Bosanski jezik i književnost u 13:30 1.    mr. Nermin Šušić - predsjednik, 2.    Đenana Bajraktarević - ispitivač, 3.    Benjamin Malanović - član. Matematika-Informatika u 13:30 1.   mr. Admira Karadža – predsjednik, 2.   mr. Enver Jašarević – ispitivač, 3.   Smajo Mekić – član. Biologija-Hemija  u 13:30 1.    Merima Begović – predsjednik, 2.    Enisa Kadrić – ispitivač, 3.    Aldijana Smajić – član. Historija-Geografija u 13:30 1.    Nermedin Salaković – predsjednik, 2.    Samra Rustempašić – ispitivač, 3.    Omer Meštrovac – član. Pedagogija-Psihologija  u 13:30 1.      mr. Alma Švraka – predsjednik, 2.      mr. Nejra Muratović- ispitivač, 3.     …
Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku   Broj: 01-08-096/19 Datum: 25.03.2019.  JAVNI  POZIV za prikupljanje ponuda za organizovanje višednevne školske ekskurzije             Na osnovu člana 12. i 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine SBK, broj: 13/14. od 14.11.2016. godine), Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku upućuje javni poziv za organizaciju višednevne maturalne ekskurzije za učenike završnih razreda u školskoj 2018/19. godini.             Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju saobraćaj i pružanje usluga u turizmu, te drugim propisima da dostave svoje ponude, prema uslovima propisanim članom 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole:             Ponuda 1.  REPUBLIKA TURSKA             Ponuđač je obavezan na osnovu priloženog obrasca dostaviti ponudu u zatvorenoj koverti s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“, 8 (osam) dana od dana objave na web stranici škole, lično u sekreterijat Škole od 08:00 do 15:00 sati ili preporučeno putem pošte na adresu Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, ul. Mostarska bb, 72270 Travnik.               Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja zadovoljava propisane uslove, ista će se razmatrati.             Ponude…
Obavještavaju se učenici i učenice koji su upućeni na popravne ispite da će se konsultacije sa profesorima u vezi instruktivne nastave održati u ponedjeljak, 13. avgusta 2018. godine kako slijedi: Arapski jezik - 9:00 sati Engleski jezik - 10:00 sati Kiraet - 10:00 sati   Uprava Škole
srijeda, 08 Avgust 2018 13:55

REZULTATI KONKURSA ZA PRIJEM NASTAVNIKA

Broj:   01-08-392/18 Datum: 08.08.2018. godine   RANG-LISTA KANDIDATA NAKON BODOVANJA I INTERVJUA   Konkursna komisija za prijem nastavnika i intervju sa kandidatima za školsku 2018/19. godinu je izvršila uvid u dokumentaciju kandidata i istu bodovala, a potom je obavila intervju sa kandidatima 07.08.2018. godine u prostorijama Medrese sa početkom u 10:00 h.      Nakon provedenog intervjua, kojem je pristupilo 19 kandidata, formirana je Rang-lista sa ostvarenim bodovima po predmetima kako slijedi:   a) FIZIKA Elvir Čajić........................................... 17 bodova Selma Buza-Mujanović....................... 15 bodova Delila Pripoljac.................................... 15 bodova Minela Milanović ................................ 12 bodova  Murisa Habibić ..................................  Odustala    b) SOCIOLOGIJA Lejla Zukan.......................................  Dopuna norme  Enida Hadžihasanović ......................  17 bodova   c) LOGIKA Alma Terzić.......................................  Dopuna norme (9) Lejla Zukan .......................................  Dopuna norme (2)   d) OSNOVI INFORMATIKE Smajo Mekić....................................  Dopuna norme (18) Naser Maličević ................................  Dopuna norme  (8) Mevludin Arnautović ........................  14,5 bodova Amel Habibović .........................................  13 bodova   e) ARAPSKI JEZIK 1. Lejla Mehanović .....................................  11 bodova 2. Fatima Doglod ........................................  Ne ispunjava uslove konkursa  3. Amina Kobilica ........................................  Odustala    f) TURSKI JEZIK Lejla Rahmanović ...........................  15 bodova Almen Šabanović .............................   14 bodova Zerina Bašić .....................................   14 bodova Emina Peskić-Hodžić .......................   14 bodova   g) KIRAET  Nermina Čakić .................................…
Stranica 1 od 5

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Arhiva

« Novembar 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Top