Oglasna tabla

ponedjeljak, 16 Avgust 2021 11:42

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE

Obavještavamo učenike i roditelje da će nastava u Medresi početi u ponedjeljak, 6. septembra 2021. godine.
ponedjeljak, 16 Avgust 2021 11:37

OBAVIJEST O POPRAVNIM ISPITIMA

RASPORED KOMISIJA  ZA POLAGNJE POPRAVNIH ISPITA u  augustovskom ispitnom roku 18.08. i 19.08.2021. godine   Arapski jezik srijeda, 18.08.2021. u 10:00 sati - pismeni četvrtak, 19.08.2021. u 10:00 sati - usmeni   Engleski jezik srijeda, 18.08.2021. u 11:30 sati - pismeni četvrtak, 19.08.2021. u 11:00 sati - usmeni   Matematika srijeda, 18.08.2021. u 10:00 sati - pismeni četvrtak, 19.08.2021. u 11:00 sati - usmeni   Akaid srijeda, 18.08.2021. u 10:00 sati - usmeni   Direktor Dževdet Šošić
ODBRANA MATURSKIH RADOVA I POLAGANJE MATURSKIH ISPITA u augustovsko-septembarskom ispitnom roku             Odlukom Nastavničkog vijeća za polaganje maturskih ispita, u drugom ispitnom roku, u školskoj 2020/21. godini imenuju se sljedeće komisije:   ODBRANA MATURSKIH RADOVA – srijeda 18.08.2021. godine   Hemija  u 10:00h Enisa Kadrić – predsjednik, Merima Begović – ispitivač, Enver Jašarević – član.   Pedagogija u 10:00h Dženita Ajanović-Muratović – predsjednik, Esma Balihodžić- ispitivač, Nejra Muratović – član.     MATURSKI ISPITI: Arapski jezik - pismeni(četvrtak, 19.08.2021. u 9:00) Dževdet Šošić - predsjednik, Rešad Lendo - ispitivač, Badra Brahim Brahimi - član.   Bosanski jezik i književnost – pismeni(četvrtak, 19.08.2021. u 11:00) Nermin Šušić - predsjednik, Đenana Bajraktarević - ispitivač, Benjamin Malanović- član.   Kiraet (petak, 20.08.2021. u 10:00) - usmeni Asim Hodžić - predsjednik, Fadil Bektaš - ispitivač, hfz. Nermina Čakić - član.   Fikh (petak, 20.08.2021.g. u 10:30)-usmeni Lejla Bešo-Haskić - predsjednik, Hamid Indžić - ispitivač, Ahmed Omerdić - član.   Napomena: prijava maturskih ispita od 11. do 17. augusta 2021.godine                                                                                                                                               Direktor:                                                                                                                                   mr. Dževdet Šošić
četvrtak, 24 Juni 2021 07:56

KONAČNI REZULTATI UPISA U PRVI RAZRED

Na osnovu člana 2. stav 5. Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa, Upravni odbor Elči Ibrahim-pašine medrese objavljuje konačne rezultate prijema za upis u školsku 2021/22. godinu
    Preliminarni rezultati prijema za upis u prvi razred školske 2021/22. godine   MUŠKI KANDIDATI - PRIMLJENI Red.broj Prezime Ime Ime oca 1.                    Tarakčija Halid Hidajet 2.                    Skoko Ahmed Sead 3.                    Haskić Harun Zajko 4.                    Rizvić Muhammed Almir 5.                    Halilović Husejn Rifet 6.                    Habib Anes Muharem 7.                    Živčić Ahmed Enes 8.                    Spahić Almedin Zuhdija 9.                    Bjelić Sadžid Samir 10.                Džafić Irhad Fuad 11.                Šošić Jusuf Enes 12.                Šupuk Isa Ekrem 13.                Habibić Nisvet Dževahid 14.                Zolota Ismail Zehrudin 15.                Kovač Musa Ajdin 16.                Buljubašić Imran Galib 17.                Omanović Muharem Zahid 18.                Kolić Bilal Muhamed 19.                Drapić Mustafa Kasim 20.                Skrobo Elmin Nevzudin 21.                Selman Salahudin Ibrahim 22.                Isaković Muamer Munir 23.                Kolić Anes Elsin 24.                Šljivar Bilal Mirzet 25.                Čoloman Esmir Nahid 26.                Jašarević Zejd Suad 27.                Ramić Emin Mehmed 28.                Mujkić Ahmed Hasan 29.                Halilović Ahmed Amer 30.                Smriko Bilal Senahid 31.                Kilim Abdullah Rusmil 32.                Gafić Muriz Nedžad 33.                Smriko Muhamed Sinanudin 34.                Karadža Ajdin Kenan 35.                Čajo Bilal Edin 36.               …
petak, 11 Juni 2021 13:57

OBAVIJEST ZA UPIS U PRVI RAZRED

Obavještavamo zainteresirane kandidate za upis u prvi razred koji nisu u mogućnosti predati Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi, da od svoje škole mogu tražiti potvrdu/uvjerenje sa ispisom zaključnih ocjena i predaju kao zamjenu do izdavanja zvanične svjedodžbe, kako bismo mogli izvršiti bodovanje i upis u prvi razred. Hvala.
ponedjeljak, 10 Maj 2021 11:56

OBAVIJEST O POLAGANJU MATURE

U školskoj 2020/21. godini maturski ispiti provodit će se u prostorijama Medrese.   Odbrana maturskog rada Odbrana maturskih radova će se realizirati u srijedu 19. maja 2021. godine u 13:30 sati. Sastav komisija za odbranu maturskih radova: KIRAET / AKAID 1. Fadil Bektaš2. Nermina Čakić3. Asim Hodžić MATEMATIKA / INFORMATIKA 1. Admira Karadža2. Enver Jašarević3. Smajo Mekić   HADIS / FIKH 1. Salih Indžić2. Lejla Bešo-Haskić3. Hamid Indžić   BIOLOGIJA / HEMIJA   1. Enisa Kadrić2. Merima Begović3. Aldijana Smajić   BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1. Nermin Šušić2. Đenana Bajraktarević3. Sanida Bjelopoljak   HISTORIJA / GEOGRAFIJA 1. Samra Rustempašić-Brčić2. Nermedin Salaković3. Muharem Dautović   ENGLESKI JEZIK 1. Kemal Avdagić2. Jasmina Omerašević3. Aida Đulabić   PEDAGOGIJA / PSIHOLOGIJA 1. Alma Švraka2. Harun Herceg3. Esma Balihidžić-Šečić   TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 1. Tarik Huseinbašić2. Selma Haskić3. Mahira Hasičić   DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA / FILOZOFIJA / SOCIOLOGIJA 1. Ermin Kesten2. Zukan Lejla3. Sanita Verem   Maturski ispiti Usmeni dio maturskih ispita će se realizirati prema rasporedu kako slijedi: KIRAET – četvrtak, 20. maj 2021. godine u 9:00 sati i FIKH – četvrtak, 20. maj 2021. godine u 9:30 sati. Pismeni dio maturskih ispita će se realizirati u prostorijama Medrese u sljedećim terminima:…
OBAVIJEST O PORAVNOM ISPITU ZA MATURANTE Ispit – ponedjeljak, 10.5.2021. godine   R/B NASTAVNI PREDMET KOMISIJA Datumispita Vrijemeispita  1. HADIS 1. dr. Salih Indžić – predsjednik, 2. dr. Muharem Dautović – ispitivač, 3. mr. Asim Hodžić – član. 10.05.2021.     usmeni 11:00 h                                                                                                                         Direktor                                                                                                              mr. Dževdet Šošić
LISTA KANDIDTA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE USLOVE JAVNOG OGLASA NAKON OTVARANJA KOVERTI   Pozicija: Radnik na održavanju čistoće – higijeničar   R/B PREZIME I IME     1.                    Skopljak Mirsada   2.                    Kahal Mustafa   3.                    Odobašić Emina   4.                    Susak Medisa   5.                    Tarakčija Eldina   6.                    Duharkić Hidajeta   7.                    Mehić Arnela     Intervju za naprijed navedene kandidate će se obaviti u utorak, 09.02.2020. godine sa početkom u 13:30 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.
subota, 30 Januar 2021 21:39

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi (Sl. novine SBK, broj: 11/01), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK (Sl. novine SBK, broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-341/20 od 06.10.2020. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 01-11.7-2268/20 od 06.11.2020. godine, R A S P I S U J E  se JAVNI OGLASza prijem u radni odnos Na određeno vrijeme: Radnik na održavanju čistoće – higijeničar, 1 izvršilac – puno radno vrijeme, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2021. godine. Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu (Sl. novine FBiH, broj: 26/19, 89/18), kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane Zakonom o srednjoj školi (Sl. novine SBK, broj: 11/01, 17/04 i 15/12), Pedagoškim standardima za srednje škole (Sl. novine SBK, broj: 15/02), Pravilima Elči Ibrahim-pašine medrese i Pravilnikom o radu, sistematizaciji radnih mjesta, opisu poslova i plaći u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku. Kandidati trebaju dostaviti: Prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresu, naziv radnog mjesta, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis, Biografija, svojeručno potpisana, Svjedodžba o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi (najmanje osnovna…
Stranica 1 od 6

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Arhiva

« Novembar 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Top