+38730522623

info@medresa.edu.ba

ponedjeljak, 25 Mart 2024 11:21

JAVNI POZIV - MATURALNA EKSKURZIJA 2024.

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU

 

Broj: 01-08-081/24

Datum: 25.03.2024. godine

            Na osnovu člana 12. i 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine SBK, broj: 13/14. od 14.11.2016. godine), Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, objavljuje

 JAVNI  POZIV

za prikupljanje ponuda za organizovanje višednevne školske ekskurzije

            Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju saobraćaj i pružanje usluga u turizmu, te drugim propisima da dostave svoje ponude, prema uslovima propisanim članom 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

            Ponuđač je obavezan na osnovu priloženog obrasca dostaviti ponudu u zatvorenoj koverti s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“, 8 (osam) dana od dana objave na web stranici škole, preporučeno putem pošte na adresu Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku,

ul. Mostarska bb, 72270 Travnik.

 

            Ponuđači mogu dostaviti samo jednu ponudu.

            Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja zadovoljava propisane uslove, ista će se razmatrati.

            Ponude koje su nepotpune kao i ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu, neće se uzimati u razmatranje.

            Otvaranje ponuda biti će obavljeno 05.04.2024. godine u 11:00 sati u prostorijama Škole.

           Prilog: Obrazac poziva za organizovanje vanučioničke nastave.

                                Direktor

Kemal Avdagić

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top