+38730522623

info@medresa.edu.ba

petak, 08 Maj 2015 06:35

MATURSKI ISPITI 2015.

Broj:    01-2-08-180/15

Datum:  05.05.2015.godine

ODBRANA MATURSKIH RADOVA I POLAGANJE MATURSKIH ISPITA

            Odlukom Nastavničkog vijeća za polaganje maturskih ispita u školskoj 2014./15. godini imenuju se slijedeće komisije:

ODBRANA MATURSKIH RADOVA – srijeda, 20.05.2015. godine

Hadis-Fikh u 13:30

 1. 1.Omer Meštrovac – predsjednik,
 2. 2.mr. Hamid Indžić – ispitivač,
 3. 3.Lejla Bešo-Haskić – član.

Akaid-Kiraet u 13:30

 1. 1.Safet Durguti – predsjednik,
 2. 2.hfz. dr. Fadil Bektaš – ispitivač,
 3. 3.Asim Hodžić – član.

Engleski jezik u 13:30

 1. 1.Kemal Avdagić – predsjednik,
 2. 2.Emina– ispitivač,
 3. 3.Lejla Bešo-Haskić – član.

Bosanski jezik i književnost u 13:30

 1. 1.mr. Nermin Šušić - predsjednik,
 2. 2.Đenana Bajraktarević - ispitivač,
 3. 3.Lejla Porča - član.

Matematika-Informatika u 13:30

 1. 1.Erna Hajder – predsjednik,
 2. 2.Enver Jašarević – ispitivač,
 3. 3.Muharem Musić – član.

Biologija  u 13:30

 1. 1.mr. Fatima Jelčin – predsjednik,
 2. 2.Enisa Kadrić – ispitivač,
 3. 3.Merima Begović – član.

Historija-Geografija u 13:30

 1. 1.Idriz Duranović – predsjednik,
 2. 2.mr. Esma Abdibegović - ispitivač
 3. 3.Melisa Lolić – član.

Pedagogija-Psihologija  u 13:30

 1. 1.mr. Alma Švraka – predsjednik,
 2. 2.Dženita A. Muratović – ispitivač,
 3. 3.mr. Omerdić Ahmed – član.

Demokratija i ljud. prava-Filozofija  u 13:30

 1. 1.Ermin Kesten – predsjednik,
 2. 2.Zukan– ispitivač,
 3. 3.Jasmina– član.

Tjelesni i zdrav. odgoj u 13:30

 1. 1.Asim Hodžić – predsjednik,
 2. 2.Tarik Huseinbašić – ispitivač,
 3. 3.Selma Haskić – član.

MATURSKI ISPITI:

Arapski jezik - pismeni

(četvrtak, 21.05.2015. u 9:00)

 1. 1.mr. Dževdet Šošić - predsjednik,
 2. 2.Lejla Porča - ispitivač,
 3. 3.mr. Ahmed Omerdić - član.

Bosanski jezik i književnost – pismeni

(četvrtak, 21.05.2015. u 11:00)

 1. 1.mr. Nermin Šušić - predsjednik,
 2. 2.Đenana Bajraktarević - ispitivač,
 3. 3.Kemal Avdagić - član.

Kiraet (petak, 22.05.2015.g. u 9:00)

 1. 1.Safet Durguti - predsjednik,
 2. 2.hfz. dr. Fadil Bektaš - ispitivač,
 3. 3.Asim Hodžić - član.

Fikh (petak, 22.05.2015.g. u 12:00)

 1. Omer Meštrovac - predsjednik,
 1. 2.mr. Hamid Indžić - ispitivač,
 2. 3.Lejla Bešo-Haskić - član.

            Napomena: prijava maturskih ispita od 11.05.-15.05.2015.godine

                                                                                                                                              Direktor:

                                                                                                                                  mr. Dževdet Šošić

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top