+38730522623

info@medresa.edu.ba

srijeda, 08 Avgust 2018 13:55

REZULTATI KONKURSA ZA PRIJEM NASTAVNIKA

Broj:   01-08-392/18
Datum: 08.08.2018. godine
 
RANG-LISTA KANDIDATA NAKON BODOVANJA I INTERVJUA
 
Konkursna komisija za prijem nastavnika i intervju sa kandidatima za školsku 2018/19. godinu je izvršila uvid u dokumentaciju kandidata i istu bodovala, a potom je obavila intervju sa kandidatima 07.08.2018. godine u prostorijama Medrese sa početkom u 10:00 h.   
 
Nakon provedenog intervjua, kojem je pristupilo 19 kandidata, formirana je Rang-lista sa ostvarenim bodovima po predmetima kako slijedi:
 
a) FIZIKA
 1. Elvir Čajić........................................... 17 bodova
 2. Selma Buza-Mujanović....................... 15 bodova
 3. Delila Pripoljac.................................... 15 bodova
 4. Minela Milanović ................................ 12 bodova 
 5. Murisa Habibić ..................................  Odustala 
 
b) SOCIOLOGIJA
 1. Lejla Zukan.......................................  Dopuna norme 
 2. Enida Hadžihasanović ......................  17 bodova
 
c) LOGIKA
 1. Alma Terzić.......................................  Dopuna norme (9)
 2. Lejla Zukan .......................................  Dopuna norme (2)
 
d) OSNOVI INFORMATIKE
 1. Smajo Mekić....................................  Dopuna norme (18)
 2. Naser Maličević ................................  Dopuna norme  (8)
 3. Mevludin Arnautović ........................  14,5 bodova
 4. Amel Habibović .........................................  13 bodova
 
e) ARAPSKI JEZIK
1. Lejla Mehanović .....................................  11 bodova
2. Fatima Doglod ........................................  Ne ispunjava uslove konkursa 
3. Amina Kobilica ........................................  Odustala 
 
f) TURSKI JEZIK
 1. Lejla Rahmanović ...........................  15 bodova
 2. Almen Šabanović .............................   14 bodova
 3. Zerina Bašić .....................................   14 bodova
 4. Emina Peskić-Hodžić .......................   14 bodova
 
g) KIRAET 
 1. Nermina Čakić ................................. 14 bodova
 
h) DEMOKRATIJA I LJUDSKA PRAVA
 1. Alma Terzić ......................................  Dopuna norme (9)
 2. Lejla Zukan .......................................  Dopuna norme (2) 
 3. Ermin Kesten ....................................  19 bodova
 4. Selma Rustempašić ..........................  Odustala 
 
 
Shodno članu 14. stav 3. Kriterija i procedure za prijem radnika, smanjenju norme i proglašenju tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama Srednjobosanskog kantona ("Sl.novine SBK" broj:  8/18 ), Upravni odbor je na 24. redovnoj sjenici održanoj 07.08.2018. godine donio Odluku da se u radni odnos po raspisanom konkursu prime prvorangirani kandidati po predmetima sa gore navedene Rang-liste.
 
Objavom Rang-liste na EMIS web stranici škole shodno članu 14. stav 4. smatra se da su kandidati obavješteni o rezultatima konkursa.
 
Nezadovoljni kandidati mogu uložiti žalba Upravnom odboru škole, u roku od 8  (osam) dana od dana objave Rang-liste na EMIS web stranici škole, odnosno 08.08.2018. godine.
 
 
 
 
        Direktor
mr. Dževdet Šošić

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top