+38730522623

info@medresa.edu.ba

Oglasna tabla

ODBRANA MATURSKIH RADOVA I POLAGANJE MATURSKIH ISPITA Odlukom Nastavničkog vijeća za polaganje maturskih ispita u školskoj 2022/23. godini imenuju se sljedeće komisije:   ODBRANA MATURSKIH RADOVA – utorak 06.06.2022. godine   Hadis-Fikh u 13:30 1.       Lejla Bešo-Haskić – predsjednik, 2.       Hamid Indžić – ispitivač, 3.       Salih Indžić – član.   Akaid-Kiraet u 13:30 1.       Asim Hodžić – predsjednik, 2.       hfz. Fadil Bektaš – ispitivač, 3.       Nermina Čakić – član.   Engleski jezik  - Arapski jezik u 13:30 1.    Aida Đulabić – predsjednik, 2.    Jasmina Omerašević  – ispitivač, 3.    Rešad Lendo – član.   Bosanski jezik i književnost u 13:30 1.     Nermin Šušić - predsjednik, 2.     Đenana Durek - ispitivač, 3.    Bahrija Hodžić - član.   Matematika-Informatika u 13:30 1.   Admira Karadža – predsjednik, 2.   Enver Jašarević – ispitivač, 3.   Smajo Mekić – član.   Biologija-Hemija-Fizika  u 13:30 1.     Merima Begović – predsjednik, 2.     Enisa Kadrić – ispitivač, 3.     Aldijana Smajić – član.   Ahlak - Filozofija u 13:30 1.     Armin Jašarević – predsjednik, 2.     Ahmed Omerdić – ispitivač, 3.     Abdullatif Muhamed – član.   Psihologija  u 13:30 1.      Dženita Ajanović-Muratović – predsjednik, 2.      Harun Herceg- ispitivač, 3.      Amila Hadžić – član.   Demokratija i ljud. prava-Filozofija-Sociologija  u 13:30…
Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku     LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJUFORMALNE USLOVE JAVNOG OGLASANAKON OTVARANJA KOVERTI     R/B PREZIME I IME     1.                    Delić Mevludina   2.                    Jusufović Šeča   3.                    Dedić Hata   4.                    Bradić Faiza   5.                    Šabić Halid   6.                    Fuško Aldina   7.                    Selman Safija   8.                    Mrakić Sanela   9.                    Šiljak Ahmet   10.                Mešinović Bekira     Navedeni kandidati prijavljeni na radno mjesto higijeničar su dužni pristupiti intervjuu. Usmeni test/praktični dio - intervju za navedene kandidate će se obaviti u utorak 23.05.2023. godine sa početkom u 13:30 sati. Kandidati koji ne pristupe intervjuu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas. Kandidati koji se zbog nepotpune, neblagovremene i neuredne dokumentacije nisu našli na spisku kandidata među kojima se provodi izborni postupak, mogu izvršiti uvid u svoju prijavu u utorak 23.05.2023. godine do 10:00 sati.   Konkursna komisija
ponedjeljak, 08 Maj 2023 11:20

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINIELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Broj: 01-07-163/23Datum: 08.05.2023. godine Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK“ broj: 11/01 i 17/04 i 15/12), Pravilnika o prijemu radnika u Elči Ibrahim-pašinoj medresi, Odlukom Vlade SBK broj: 01-11.7-2831/23 od 20.04.2023. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture, mladih i sporta SBK, broj: 03-30-1/23-125 od 24.04.2023. godine, R A S P I S U J E se JAVNI OGLASza prijem u radni odnos a) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci): 1. Higijeničar......................................................... 1 izvršilac, puna norma. Kandidati za radno mjesto higijeničar, pored općih uslova moraju ispunjavati i posebne uslove za navedeno radno mjesto odnosno dostaviti dokaz o završenom osnovnom obrazovanju. Kandidati trebaju dostaviti: prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, kontakt telefon, obavezno e-mail adresa, naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, spisak dokaza koje prilaže i svojeručni potpis, kraću biografiju (svojeručno potpisanu), dokaz o završenom odgovarajućem stepenu obrazovanja, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu. Kandidati mogu dostaviti i dokaze o dosadašnjem radnom iskustvu, preporuke i druge dokumente koji će dati potpuniju sliku stručnih kompetencija. Kandidati koji prema posebnim propisima imaju prednost pri zapošljavanju, istu dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrdom, uvjerenjem i…
Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku je tokom mjeseca februara 2023. godine povodom Dana nezavisnosti BiH raspisala konkurs za najbolji literarni rad za učenike završnih razreda osnovnih škola s područja SBK-a i ZDK-a. Ocjenjivački žiri su činili predmetni profesori Bosanskog jezika i književnosti u Elči Ibrahim-pašinoj medresi, a tema konkursa je bila: Bosna i Hercegovina kakvu želim. Na konkurs su prijavljena 52 rada iz 12 općina SBK-a i ZDK-a, a s obzirom da su radovi bili jako kvalitetni Komisija je dala prijedlog menadžmentu Škole da se za prvo, drugo i treće mjesto odaberu po dva rada, odnosno da bude šest najuspješnijih učenika. Nagrade: Prvo mjesto: 200,00 KMDrugo mjesto: 150,00 KMTreće mjesto: 100,00 KM Rezultati su sljedeći: Prvo mjesto osvojile su: 1. Maglić Lamija (Osnovna škola Turbe, Travnik), i2. Mujak Ajna (Osnovna škola Kruščica, Jajce). Drugo mjesto:1. Malagić Amila (Osnovna škola Hasan Kikić - Tetovo, Zenica), i2. Nasup Aldin (Osnovna škola Kruščica, Jajce). Treće mjesto osvojile su:1. Pivić Advija (Osnovna škola Nemila, Zenica);2. Spahić Sebina (Osnovna škola Vitovlje, Travnik). *Napomena: - Nagrade i priznanja najuspješnijim učenicima biće uručene na Danu otvorenih vrata, kojeg organizira Elči Ibrahim-pašina medresa 13. maja 2023. godine. Elči Ibrahim-pašina medresa zahvaljuje svim učenicima koji su učestvovali u konkursu…
LISTA USPJEŠNIH KANDIDTA NAKONZAVRŠENOG PISMENOG DIJELA TESTA   R/B PREZIME I IME     1.                    Omerašević Jasmina   2.                    Dervić Elmedin   3.                    Mujčić Safer   4.                    Mekić Haris   5.                    Sivac Ajdin   6.                    Hrustanović Irma   7.                    Varupa Azra   8.                    Čolo Selvira   9.                    Kapo Ferhada   10.                Grabus Ferid     Usmeni ispit/praktični dio, za naprijed navedene kandidate kao i kandidate prijavljene na radno mjesto pod rednim brojem 4, će se obaviti u četvrtak, 23.02.2023. godine sa početkom u 14:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs. Kandidati koji su pristupili pismenom testu a nisu se našli na listi uspješnih kandidata za intervju, mogu izvršiti uvid u svoj rad u četvrtak, 23.02.2023. do 10:00 sati.
LISTA KANDIDTA KOJI ISPUNJAVAJUFORMALNE USLOVE JAVNOG KONKURSANAKON OTVARANJA KOVERTI     R/B PREZIME I IME 1.                    Omrašević Jasmina 2.                    Dervić Elmedin 3.                    Mujčić Safer 4.                    Mekić Haris 5.                    Sivac Ajdin 6.                    Hrustanović Irma 7.                    Hasičić Alija 8.                    Hadžijaj Fatima 9.                    Varupa Azra 10.                Čolo Selvira 11.                Kapo Ferhada 12.                Grabus Ferid   Kandidati prijavljeni na radna mjesta pod rednim brojevima: 1, 2 i 3 su dužni pristupiti pismenom ispitu i intervjuu. Kandidati prijavljeni na radno mjesto pod rednim brojem 4 su dužni pristupiti samo intervjuu. Pismeni test za navedene kandidate će se obaviti u srijedu 22.02.2023. godine sa početkom u 14:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.
Predavanje za učenike Elči Ibrahim-pašine medrese, u četvrtak, 16. februara 2023. godine održat će profesor dr. Hadžib Salkić, sudski vještak iz oblasti kriminalistike. Profesor Salkić govorit će o sigurnosti na internetu, ali će našim učenicima dati savjete za sigurno korištenje internet aplikacija. Uzimajući u obzir koliku važnost u životima mladih ljudi ima internet i komuniciranje putem njega, te da je višegodišnje iskustvo iz ove oblasti iza profesora Salkića sigurni smo da će ovo predavanje biti od velike koristi za naše učenike, te da će čuti jako važne informacije i dobiti neophodne savjete
četvrtak, 09 Februar 2023 09:20

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINIELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Broj: 01-07-30/23Datum: 09.02.2023. godine Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK“ broj: 11/01 i 17/04 i 15/12),), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-506/22 od 06.12.2022. godine, Odlukom Vlade SBK broj: 01-11.7-791/2023 od 02.02.2023. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-1/2023-40 od 03.02.2023. godine, RASPISUJE se JAVNI KONKURSza prijem u radni odnos a) Na određeno vrijeme: 1. Pofesor engleskog jezika ............... 1 izvršilac, 19 sati nastavne norme, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najduže do 30.6.2023. godine.   b) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci): 2. Odgajatelj.......................................................... 1 izvršilac, puna norma,3. Osoblje u kuhinji............................................... 3 izvršioca, puna norma i 4. Higijeničar......................................................... 1 izvršilac, puna norma.   Kandidati za nastavničku poziciju i odgajatelja treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl.novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta, završen odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, I…
Elči Ibrahim-pašina medresa u Travnik POZIVza učestvovanje na školskom kvalifikacionom takmičenju iz izložbe„Pod nebom vedre vjere“   Pozivaju se zainteresovani učenici i učenice  od 1. do 4. razreda da se prijave na školsko kvalifikaciono takmičenje iz izložbe „Pod nebom vedre vjere“ koje će se održati 8.12. (četvrtak) u 14:00h.   Kvalifikacioni test će obuhvatiti pitanja objavljena na stranici  www.iskustvobosne.ba . Učenici i učenice koji ostvare uspijeh na školskom takmičenju (ukupno 12) stiču pravo da učestvuju na Prvom međunarodnom takmičenju iz izložbe „Pod nebom vedre vjere“, koje će se održati u 17. decembra u Travniku u prostorijama Medrese.   Svi zainteresovani učenici i učenice za školsko takmičnjenje trebaju se prijaviti kod profeosrice Samre Rustempašić-Brčić ili kod profesora Abdullatifa Muhameda, najkasnije do srijede 7.12.   Travnik,  5.12. 2022.   Direktor mr. Dževdet Šošić
LISTA USPJEŠNIH KANDIDTA NAKONZAVRŠENOG PISMENOG DIJELA TESTA   R/B PREZIME I IME 1.                    Karadža Salih 2.                    Dogan Tarik 3.                    Hodžić Ibrahim 4.                    Dogan Lejla 5.                    Čakić Nermin 6.                    Brahim Brahimi Badra 7.                    Hodžić Bahrija 8.                    Hadžić Amila 9.                    Odobašić Emina 10.                Makić Amina   Usmeni ispit/praktični dio, za naprijed navedene kandidate, će se obaviti u četvrtak, 1.12.2022. godine sa početkom u 14:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs. Kandidati koji su pristupili pismenom testu a nisu se našli na listi uspješnih kandidata za intervju, mogu izvršiti uvid u svoj rad sutra do 10:00 sati.  
Stranica 2 od 10

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top