×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 736

Oglasna tabla

četvrtak, 12 Decembar 2019 11:25

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Na osnovu Člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl. novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-556/19 od 06.12.2019. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 01-02-723/19 od 09.08.2019. godine, R A S P I S U J E  se JAVNI OGLASza prijem u radni odnos a) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci):  Odgajatelj u muškom internatu................. 1 izvršilac, puna norma. b) Na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine:  Nastavnik Fizike........................................ 1 izvšilac, 20 sati nastavne norme. Kandidati trebaju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o srednjoj školi, Pedagoškim standardima za srednje škole („Sl. novine SBK, br. 15/02“) i odobrenim Nastavnim planom i programom. Pored općih uslova svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove za navedena radna mjesta, završen odgovarajući fakultet VII stepen visoke stručne spreme, I ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 240 ECTS bodova ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja sa 300 ECTS.     Kandidati trebaju dostaviti:  Prijavu sa kraćom biografijom, adresa stanovanja, kontakt telefon i obavezno mail adresa i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje, kao i spisak dokaza koje…
petak, 30 Avgust 2019 16:10

RANG-LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU   Broj:   01-08-383/19Datum: 30.08.2019. godine RANG-LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA Nakon provedenog konkursnog postupka za prijem u radni odnos nastavnika, odgajatelja i pomoćnog osoblja u Elči Ibrahim-pašinoj medresi u Travniku, formirana je Rang-lista uspješnih kandidata sa ostvarenim bodovima po predmetima kako slijedi:   1) MATEMATIKA – 1 izvršilac Aida Perenda-Mahalbašić.............................  22.9   bodova  Bilal Suljić.......................................................  19.79 bodova   2) ARAPSKI JEZIK – 2 izvršioca Bakir Halilović...............................................  28.49 bodova Badra Brahim Brahmi.....................................  24.2   bodova Rešad Lendo................................................   22.79 bodova   3) BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST – 1 izvršilac Sanida Bjelopoljak.........................................  27.7  bodova Merima Terzić....................................................26.99 bodova Šejla Ganibegović.............................................26.18 bodova Aldin Ribo..........................................................22. 4  boda Azra Habib........................................................22.29 bodova Amra Kasumović...............................................20      bodova Anesa Spahić...................................................19.5    bodova Nermina Lopo-Ažderović.................................18.8    bodova Amina Prasko-Čelenka....................................17.79  bodova   4) HISTORIJA – 1 izvršilac Samra Rustempašić-Brčić............................... 30    bodova Kenan Hadžić.....................................................23.7   bodova Elmedin Zlotrg...................................................22.2   boda Mahir Pehilj........................................................21.1  bod   5) ENGLESKI JEZIK – 2 izvršioca Jasmina Omerašević..........................................  29.4   boda Rusmira Čajdin-Čehić.....................................  27      bodova Emina Grabus..................................................... 25.9   bodova Amer Delić......................................................... 24.9   bodova Arnela Terzić...................................................... 24     boda Sumeja Karalić-Bošnjak..................................... 23.3  boda Melisa Kajmak................................................... 23    boda Aladin Sinanović................................................ 22.9  bodova   6) KIRAET – 2 izvršioca hfz. Nermina Čakić ............................................ 28 bodova hfz. Belma Dedić.................................................19.8 bodova…
utorak, 13 Avgust 2019 12:05

KONKURS

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Na osnovu Člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-283/19 od 16.07.2019. godine i saglasnosti Vlade SBK  broj: 01-02-723/19 od 09.08.2019. godine, R A S P I S U J E  se JAVNI OGLASza prijem u radni odnos   a) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci): Nastavnik Kiraeta, 1 izvršilac, 21 sat, Nastavnik Bosanskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 18 sati, Nastavnik Historije, 1 izvršilac, 18 sati, Nastavnik Fizike, 1 izvšilac, 20 sati, Odgajatelj, 2 izvršioca, Odgajateljica, 2 izvršioca, Higijeničar, 2 izvršioca, Kuhar, 1 izvršilac.   b) Na određeno vrijeme do 30.06.2020. godine: Nastavnik Kiraeta, 1 izvršilac, 6 sati, Nastavnik Tefsira, 1 izvršilac, 6 sati, Nastavnik Hadisa, 1 izvršilac, 4 sata, Nastavnik Arapskog jezika, 1 izvšilac, 19 sati, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najduže do 30.06.2020. godine Nastavnik Arapskog jezika, 1 izvršilac, 10 sati, Nastavnik Engleskog jezika, 1 izvršilac, 19 sati - do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2020. godine, Nastavnik Engleskog jezika, 1 izvršilac, 11 sati, Nastavnik Turskog jezika,…
četvrtak, 25 Juli 2019 19:51

POPRAVNI ISPITI

Obavještavaju se učenici/ce da će se popravni ispiti u augustovskom roku održati prema sljedećem rasporedu:   1. Kiraet (usmeni ispit)      - petak, 16.08.2019. u 10:00 sati 2.  Arapski jezik:     - pismeni ispit - četvrtak, 15.08.2019. u  9:00 sati     - usmeni ispit - petak, 16.08.2019. u 10:00 sati 3. Engleski jezik:     - pismeni ispit - četvrtak, 15.08.2019. u  9:00 sati     - usmeni ispit - petak, 16.08.2019. u 10:00 sati  4. Hadis (usmeni ispit)      - petak, 16.08.2019. u 11:00 sati   Uprava Škole  
utorak, 25 Juni 2019 09:45

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA (ZVANIČNI)

Obavještavaju se  kandidati i njihovi roditelji da će svi kandidati koji su polagali prijemni ispit biti primljeni u prve razrede u školskoj 2019/20. godini.   Uprava Medrese
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku Preliminarni rezultati prijemnog ispita za upis u školsku 2019/20godinu MUŠKI KANDIDATI - PRIMLJENI   ŽENSKI KANDIDATI   Travnik, 23.06.2019. godine     NAPOMENA: Planiran je prijem 4 odjeljenja – 2 muška i 2 ženska. Zbog velikog interesovanja, razmatra se prijem trećeg ženskog odjeljenja. Shodno navedenom, ženski kandidati od broja 57 do 66 će biti primljeni ukoliko Škola dobije saglasnost od Osnivača i Vlade SBK za prijem trećeg ženskog odjeljenja. Pouka o pravnom lijeku: Na ove preliminarne rezultate moguća je žalba Upravnom odboru Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku u roku od 48 sati od trenutka objavljivanja. Odluka Upravnog odbora je konačna.  
petak, 14 Juni 2019 14:43

OBAVIJEST ZA MATURANTE

Obavještavaju se maturanti Elči Ibrahim-pašine medrese da je zaključkom Nastavničkog vijeća izvršena promjena termina za podjelu diploma o završenoj školi. Podjela diploma izvršit će se u četvrtak, 20. juna 2019. godine u 12:00 sati u prostorijama Elči Ibrahim-pašine medrese.  
utorak, 21 Maj 2019 08:43

MATURSKI ISPITI 2019.

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU   Broj:    01-08-201/19Datum:  21.05.2019. godine   ODBRANA MATURSKIH RADOVA I POLAGANJE MATURSKIH ISPITA Odlukom Nastavničkog vijeća za polaganje maturskih ispita u školskoj 2018./19. godini imenuju se sljedeće komisije:   ODBRANA MATURSKIH RADOVA – ponedjeljak 10.06.2019. godine   Hadis-Fikh u 13:30 1.      Lejla Bešo-Haskić – predsjednik, 2.      dr. Hamid Indžić – ispitivač, 3.      mr. Omerdić Ahmed – član.   Akaid-Kiraet u 13:30 1.      mr. Asim Hodžić – predsjednik, 2.      hfz. dr. Fadil Bektaš – ispitivač, 3.      mr. Nermina Čakić – član. Engleski jezik u 13:30 1.    mr. Kemal Avdagić – predsjednik, 2.    Jasmina Omerašević  – ispitivač, 3.    Rusmira Čajdić Čehić – član.   Bosanski jezik i književnost u 13:30 1.    mr. Nermin Šušić - predsjednik, 2.    Đenana Bajraktarević - ispitivač, 3.    Benjamin Malanović - član. Matematika-Informatika u 13:30 1.   mr. Admira Karadža – predsjednik, 2.   mr. Enver Jašarević – ispitivač, 3.   Smajo Mekić – član. Biologija-Hemija  u 13:30 1.    Merima Begović – predsjednik, 2.    Enisa Kadrić – ispitivač, 3.    Aldijana Smajić – član. Historija-Geografija u 13:30 1.    Nermedin Salaković – predsjednik, 2.    Samra Rustempašić – ispitivač, 3.    Omer Meštrovac – član. Pedagogija-Psihologija  u 13:30 1.      mr. Alma Švraka – predsjednik, 2.      mr. Nejra Muratović- ispitivač, 3.     …
Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku   Broj: 01-08-096/19 Datum: 25.03.2019.  JAVNI  POZIV za prikupljanje ponuda za organizovanje višednevne školske ekskurzije             Na osnovu člana 12. i 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine SBK, broj: 13/14. od 14.11.2016. godine), Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku upućuje javni poziv za organizaciju višednevne maturalne ekskurzije za učenike završnih razreda u školskoj 2018/19. godini.             Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju saobraćaj i pružanje usluga u turizmu, te drugim propisima da dostave svoje ponude, prema uslovima propisanim članom 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole:             Ponuda 1.  REPUBLIKA TURSKA             Ponuđač je obavezan na osnovu priloženog obrasca dostaviti ponudu u zatvorenoj koverti s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“, 8 (osam) dana od dana objave na web stranici škole, lično u sekreterijat Škole od 08:00 do 15:00 sati ili preporučeno putem pošte na adresu Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, ul. Mostarska bb, 72270 Travnik.               Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja zadovoljava propisane uslove, ista će se razmatrati.             Ponude…
Obavještavaju se učenici i učenice koji su upućeni na popravne ispite da će se konsultacije sa profesorima u vezi instruktivne nastave održati u ponedjeljak, 13. avgusta 2018. godine kako slijedi: Arapski jezik - 9:00 sati Engleski jezik - 10:00 sati Kiraet - 10:00 sati   Uprava Škole
Stranica 2 od 6

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Arhiva

« Mart 2021 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Top