+38730522623

info@medresa.edu.ba

Oglasna tabla

LISTA USPJEŠNIH KANDIDTA NAKONZAVRŠENOG PISMENOG DIJELA TESTA   R/B PREZIME I IME 1.                    Karadža Salih 2.                    Dogan Tarik 3.                    Hodžić Ibrahim 4.                    Dogan Lejla 5.                    Čakić Nermin 6.                    Brahim Brahimi Badra 7.                    Hodžić Bahrija 8.                    Hadžić Amila 9.                    Odobašić Emina 10.                Makić Amina   Usmeni ispit/praktični dio, za naprijed navedene kandidate, će se obaviti u četvrtak, 1.12.2022. godine sa početkom u 14:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs. Kandidati koji su pristupili pismenom testu a nisu se našli na listi uspješnih kandidata za intervju, mogu izvršiti uvid u svoj rad sutra do 10:00 sati.  
LISTA KANDIDTA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE USLOVE JAVNOG KONKURSA NAKON OTVARANJA KOVERTI     R/B PREZIME I IME     1.                    Karadža Salih   2.                    Dogan Tarik   3.                    Hodžić Ibrahim   4.                    Dogan Lejla   5.                    Kulovac Ševka   6.                    Čakić Nermin   7.                    Buljina Selma   8.                    Brahim Brahimi Badra   9.                    Hodžić Bahrija   10.                Hadžić Amila   11.                Šabić Halid   12.                Odobašić Emina   13.                Muratović Almedin   14.                Makić Amina     Pismeni test za navedene kandidate će se obaviti u srijedu 30.11.2022. godine sa početkom u 14:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.
petak, 18 Novembar 2022 07:46

JAVNI KONKURS za prijem u radni odnos

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINIELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Broj: 01-07-461/22Datum: 18.11.2022. godine Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK“ broj: 11/01), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj: 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-450/22 od 04.11.2022. godine, Odlukama Vlade SBK broj: 01-11.7-6429/22 od 04.08.2022. godine, broj:01-11.7-7512/22 od 22.09.2022. godine i broj: 01-11.7-8037/22 od 27.10.2022. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-1/2022-148 od 05.08.2022. godine, broj: 03-30-1/2022-277 od 26.09.2022. godine i broj: 03-30-1/2022-367 od 31.10.2022. godine, R A S P I S U J E se JAVNI KONKURSza prijem u radni odnos a) Na određeno vrijeme:1. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti ......1 izvršilac, 6 sati, do 30.06.2023. godine,2. Nastavnik arapskog jezika................................1 izvršilac, 9 sati, do 30.06.2023. godine,3. Nastavnik pedagogije sa didaktikom................1 izvršilac, 10 sati, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2023. godine,4. Odgajateljica ....................................................1 izvršilac, puna norma, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsutsva, a najduže do 30.06.2023. godine. b) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci):5. Odgajatelj.......................................................... 1 izvršilac, puna norma,6. Osoblje u kuhinji............................................... 1 izvršilac, puna norma i 7. Domar................................................................ 1 izvršilac, puna…
LISTA USPJEŠNIH KANDIDTA NAKON ZAVRŠENOG PISMENOG DIJELA TESTA   R/B PREZIME I IME     1.                    Haseljić Fahrudin   2.                    Ganibegović Šejla   3.                    Lendo Rešad   4.                    Turković Edin   5.                    Balihodžić-Šečić Esma   6.                    Perenda Mahalbašić Aida   7.                    Hamzakadić Eldin     Usmeni ispit/praktični dio, za naprijed navedene kandidate, će se obaviti u petak 26.08.2022. godine sa početkom u 9:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs. Kandidati koji su pristupili pismenom testu a nisu se našli na listi uspješnih kandidata za intervju, mogu izvršiti uvid u svoj rad sutra do 9:00 sati.
petak, 12 Avgust 2022 08:18

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINIELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Broj: 01-07-320/22Datum: 09.08.2022. godine Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-272/22 od 23.06.2022. godine, Odluke Vlade SBK broj: 01-11.7-6429/22 od 04.08.2022. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-1/2022-148 od 05.08.2022. godine, R A S P I S U J E se JAVNI KONKURSza prijem u radni odnos a) Na određeno vrijeme: 1. Nastavnik akaida...............................................1 izvršilac, 4 sata, do 30.06.2023. godine,2. Nastavnik kiraeta...............................................1 izvršilac, 12 sati, do 30.06.2023. godine,3. Nastavnik tefsira...............................................1 izvršilac, 4 sata, do 30.06.2023. godine,4. Nastavnik hadisa.............................................. 1 izvršilac, 7 sati, do 30.06.2023. godine,5. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti........1 izvršilac, 18 sati do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, 6. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti ......1 izvršilac, 6 sati, do 30.06.2023. godine,7. Nastavnik arapskog jezika................................1 izvršilac, puna norma, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najduže do 30.06.2023. godine, 8. Nastavnik historije........................................... 1 izvršilac, 20 sati, do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,9. Nastavnik geografije........................................ 1 izvršilac, 4 sata, do 30.06.2023. godine,10. Nastavnik filozofije..........................................…
ponedjeljak, 08 Avgust 2022 06:55

POPRAVNI ISPITI

Popravni ispiti u školskoj 2021/2022. godini će se održati 15. i 16. augusta sa početkom u 10:00h. Prijavu popravnih ispita je potrebno izvršiti u periodu od 8. do 12. augusta 2022. godine.
Odbrana maturskih radova i polaganje maturskih ispita će se održati u periodu od 15. do 17. augusta 2022. godine. Odbrana maturskih radova je zakazana za 15. august u 10:00h, a polaganje maturskih ispita će se održati 16. i 17. augusta sa početkom u 9:00h. Prijavu odbrane maturskih radova i ispita je potrebno izvršiti u periodu od 8. do 12. augusta 2022. godine.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku   Upravni odbor Medrese je na svojoj 15. redovnoj sjednici održanoj 23.06.2022. godine utvrdio   Konačnu listu primljenih kandidata za upis u prvi razred školske 2022/23. godine   UČENICI R/B Prezime Ime Ime oca 1.                    Ahmetović Abdullah Nijaz 2.                    Amidžić Jusuf Haris 3.                    Arnautović Harun Mirzet 4.                    Avdić Ubejdullah Elvedin 5.                    Aziri Anid Iljir 6.                    Bašić Emrah Šemsudin 7.                    Bedak Adem Almir 8.                    Botonjić Muhammed   9.                    Buljubašić Ismar Nijaz 10.                Curić Husein Dževad 11.                Čišić Hamad Asmir 12.                Garanović Muatez Faruk 13.                Habibić Derviš Alen 14.                Habibić Hasan Adi 15.                Hadžić Affan Muamer 16.                Hajdarević Ahmed Suad 17.                Hasanović Muhamed Zijad 18.                Hodžić Aid Admir 19.                Horić Adem Almir 20.                Hozić Jakub Ahmet 21.                Hrustanović Hamdija Selvedin 22.                Husičić Halid Harun 23.                Ibrak Bakir Mustafa 24.                Ibraković Mirza   25.                Jašić Almin Admir 26.                Jusufspahić Muamer   27.                Kadić Bilal Asim 28.                Kahriman Samed Safet 29.                Karrache Daoudi Abdel Wahed 30.                Karadža Esad Salih 31.                Karaga Mustafa Ismir…
Islamska zajednica u Bosni i HercegoviniElči Ibrahim-pašina medresa u Travniku Na osnovu Člana 2., Stav (2) i Stav (3), Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medrese, na osnovu prijedloga Komisije za upis učenika u prvi razred, direktor Medrese utvrđuje PRELIMINARNU LISTUkandidata za upis u prvi razred školske 2022/23. godine MUŠKI KANDIDATI - PRIMLJENI R/B Prezime Ime Ime oca Bodovi 1.                    Purivatra Harun Mirza 80,00 2.                    Hajdarević Ahmed Suad 70,00 3.                    Curić Husein Dževad 70,00 4.                    Porić Ahmed Mirsad 70,00 5.                    Jašić Almin Admir 69,50 6.                    Habibić Derviš Alen 69,50 7.                    Mehić Abdurahman Muradif 69,50 8.                    Avdić Ubejdullah Elvedin 69,50 9.                    Hrustanović Hamdija Selvedin 68,50 10.                Kahriman Samed Safet 68,50 11.                Amidžić Jusuf Haris 68,50 12.                Hozić Jakub Ahmet 67,50 13.                Hadžić Affan Muamer 67,50 14.                Buljubašić Ismar Nijaz 67,50 15.                Sarajlić Tarik Šaban 66,50 16.                Čišić Hamad Asmir 66,00 17.                Smriko Eldar Senadin 65,00 18.                Bilčević Ahmed Nermin 64,50 19.                Ibrak Bakir Mustafa 64,50 20.                Karadža Esad Salih 63,00 21.                Hasanović Muhamed Zijad 63,00 22.                Efendić Davud Semin 63,00 23.                Otuzbir Ahmed Aldin 62,50…
srijeda, 15 Juni 2022 05:06

MATURSKI ISPITI 2022.

ODBRANA MATURSKIH RADOVA I POLAGANJE MATURSKIH ISPITA             Odlukom Nastavničkog vijeća za polaganje maturskih ispita u školskoj 2021/22. godini imenuju se sljedeće komisije:   ODBRANA MATURSKIH RADOVA – ponedjeljak 20.06.2022. godine   Hadis-Fikh u 13:30 1.       Lejla Bešo-Haskić – predsjednik, 2.       Hamid Indžić – ispitivač, 3.       Salih Indžić – član.   Akaid-Kiraet u 13:30 1.       Asim Hodžić – predsjednik, 2.       hfz. Fadil Bektaš – ispitivač, 3.       Nermina Čakić – član. Engleski jezik – Arapski jezik u 13:30 1.    Aida Đulabić – predsjednik, 2.    Lendo Rešad  – ispitivač, 3.    Rusmira Čajdin-Čehić – član.   Bosanski jezik i književnost u 13:30 1.     Nermin Šušić - predsjednik, 2.     Đenana Bajraktarević - ispitivač, 3.    Šejla Ganibegović - član. Matematika-Informatika u 13:30 1.   Admira Karadža – predsjednik, 2.   Enver Jašarević – ispitivač, 3.   Smajo Mekić – član. Biologija-Hemija-Fizika  u 13:30 1.     Merima Begović – predsjednik, 2.     Enisa Kadrić – ispitivač, 3.     Aldijana Smajić – član. Historija-Geografija u 13:30 1.     Nermedin Salaković – predsjednik, 2.     Almir Tihak – ispitivač, 3.     Dervić Azemina – član. Pedagogija-Psihologija  u 13:30 1.      Dženita Ajanović-Muratović – predsjednik, 2.      Harun Herceg- ispitivač, 3.      Esma Balihodžić-Šečić – član. Demokratija i ljud. prava-Filozofija-Sociologija  u 13:30 1.       Ermin Kesten – predsjednik, 2.       Zukan Lejla  –…
Stranica 3 od 10

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top