+38730522623

info@medresa.edu.ba

Oglasna tabla

LISTA KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI PISMENI DIO TESTA     R/B PREZIME I IME     1.        Brahim Brahimi Badra   2. Ganibegović Šejla   3. Dervić Azemina   4. Perenda-Mahalbašić Aida   5. Aletić-Tarahija Amina   6. Žigonja Edina   7. Balihodžić-Šečić Esma   8. Lendo Rešad   9. Čajdin-Čehić Rusmira   10. Perenda-Alić Amina   11. Haseljić Fahrudin   12. Tihak Almir   13. Davorović Šeća   14. Herceg Harun   15. Smajić Aldijana   16. Halilović Bakir   17. Odobašić Emina     Usmeni test/praktični dio za navedene kandidate će se obaviti u utorak 12.05.2022. godine sa početkom u 14:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.
                                     LISTA KANDIDTA KOJI ISPUNJAVAJU                                FORMALNE USLOVE JAVNOG KONKURSA                                        NAKON OTVARANJA KOVERTI     R/B PREZIME I IME     1. Rahmauni Dedić Amela   2. Brahim Brahimi Badra   3. Ganibegović Šejla   4. Dervić Azemina   5. Perenda Mahalbašić Aida   6. Aletić-Tarahija Amina   7. Žigonja Edina   8. Trako Mersiha   9. Balihodžić-Šečić Esma   10. Lendo Rešad   11. Čajdin Čehić Rusmira   12. Perenda-Alić Amina   13. Haseljić Fahrudin   14. Tihak Almir   15. Odobašić Emina   16. Kržalić Mubekir   17. Davorović Šeća   18. Herceg Harun   19. Smajić Aldijana   20. Halilović Bakir     Pismeni test za navedene kandidate (osim kandidata za dopunu norme) će se obaviti u utorak 10.05.2022. godine sa početkom u 14:00 sati. Kandidati koji ne pristupe ispitu u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na Javni konkurs.
utorak, 26 April 2022 10:48

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINIELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Broj: 01-07-158/22Datum: 26.04.2022. godine Na osnovu člana 83. Zakona o srednjoj školi („Sl.novine SBK broj 11/01“), Uredbe o postupku prijeme u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Sl. novine SBK“ broj 7/19), Odluke Upravnog odbora Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku, broj: 01-08-O-194/21 od 23.06.2021. godine, Odluke Vlade SBK broj: 01-11.7-2448/22 od 31.03.2022. godine i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, broj: 03-30-6/22 od 01.04.2022. godine, R A S P I S U J E se JAVNI KONKURSza prijem u radni odnos a) Na neodređeno vrijeme (probni rad 6 mjeseci):1. Nastavnik Fizike, 1 izvšilac, puna norma.   b) Na određeno vrijeme do 30.06.2022. godine: Nastavnik Kiraeta, 1 izvršilac, 10 sati, Nastavnik Akaida, 1 izvršilac, 4 sata, Nastavnik Tefsira, 1 izvršilac, 8 sati, Nastavnik Hadisa, 1 izvršilac, 6 sati, Nastavnik Bosanskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, 18 sati - do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 30.06.2022. godine, Nastavnik Arapskog jezika, 1 izvšilac, puna norma, do povratka zaposlenika sa izborne pozicije, a najduže do 30.06.2022. godine, Nastavnik Arapskog jezika, 1 izvršilac, 9 sati, Nastavnik Engleskog jezika, 1 izvršilac, 14 sati - do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva,…
ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Broj: 01-08-140/22Datum: 31.03.2022. godine Na osnovu člana 14. i 15. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine SBK-a broj 13/14) i Javnog poziva 01-08-113/22. objavljenog na internet stranici škole, Komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude na sastanku održanom dana 30.03.2022. godine, donosi sljedeću O D L U K U oodabiru ponude za realizaciju višednevne maturalne ekskurzije u Republiku Tursku I Komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za provođenje i organizaciju višednevne maturalne ekskurzije u školskoj 2022/23. godini izabrala je jednoglasno tajnim glasanjem ponudu agencije VENTURA TRAVEL AGENCY za izvođenje višednevne maturalne ekskurzije za učenike završnih razreda u Republiku Tursku, koja će se realizovati od 17.09.2022. godine do 24.09.2022.godine. II Odluka Komisije je konačna i stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno:1. Web stanici Škole,2. Arhiva. PREDSJEDNIK KOMISIJE:mr. Ahmed Omerdić
ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU  Broj: 01-08-139/22Datum: 31.03.2022. godine   Na osnovu člana 14. i 15. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Sl. novine SBK-a broj 13/14) i Javnog poziva 01-08-099/22. objavljenog na internet stranici škole, Komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude na sastanku održanom dana 30.03.2022. godine, donosi sljedeću O D L U K U oodabiru ponude za realizaciju višednevne maturalne ekskurzije u Republiku Tursku I Komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za provođenje i organizaciju višednevne maturalne ekskurzije u školskoj 2021/22. godini izabrala je jednoglasno tajnim glasanjem ponudu agencije VENTURA TRAVEL AGENCY za izvođenje višednevne maturalne ekskurzije za učenike završnih razreda u Republiku Tursku, koja će se realizovati od 22.05.2022. godine do 29.05.2022.godine. II Odluka Komisije je konačna i stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno:1. Web stanici Škole,2. Arhiva.   PREDSJEDNIK KOMISIJE:mr. Asim Hodžić
ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU   Broj: 01-08-113/22Datum: 18.03.2022. godine Na osnovu člana 12. i 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine SBK, broj: 13/14. od 14.11.2016. godine), Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, objavljuje   JAVNI  POZIVza prikupljanje ponuda za organizovanje višednevne školske ekskurzije   Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju saobraćaj i pružanje usluga u turizmu, te drugim propisima da dostave svoje ponude, prema uslovima propisanim članom 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Ponuđač je obavezan na osnovu priloženog obrasca dostaviti ponudu 8 (osam) dana od dana objave na web stranici Škole, u zatvorenoj koverti preporučeno putem pošte na adresu s naznakom: Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku,"Javni poziv - ne otvaraj"Mostarska bb, 72270 Travnik   Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja zadovoljava propisane uslove, ista će se razmatrati. Ponude koje su nepotpune kao i ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu, neće se uzimati u razmatranje. Otvaranje ponuda biti će obavljeno 30.03.2022. godine u 12:30 sati u prostorijama…
ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU   Broj: 01-08-099/22 Datum: 15.03.2022. godine Na osnovu člana 12. i 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine SBK, broj: 13/14. od 14.11.2016. godine), Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, objavljuje  JAVNI  POZIVza prikupljanje ponuda za organizovanje višednevne školske ekskurzije Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju saobraćaj i pružanje usluga u turizmu, te drugim propisima da dostave svoje ponude, prema uslovima propisanim članom 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Ponuđač je obavezan na osnovu priloženog obrasca dostaviti ponudu u zatvorenoj koverti s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“, 8 (osam) dana od dana objave na web-stranici škole, preporučeno putem pošte na adresu: Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku,ul. Mostarska bb, 72270 Travnik. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja zadovoljava propisane uslove, ista će se razmatrati. Ponude koje su nepotpune kao i ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu, neće se uzimati u razmatranje.   Otvaranje ponuda biti će obavljeno 28.03.2022. godine u 13:00 sati u…
ponedjeljak, 16 Avgust 2021 11:42

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE

Obavještavamo učenike i roditelje da će nastava u Medresi početi u ponedjeljak, 6. septembra 2021. godine.
ponedjeljak, 16 Avgust 2021 11:37

OBAVIJEST O POPRAVNIM ISPITIMA

RASPORED KOMISIJA  ZA POLAGNJE POPRAVNIH ISPITA u  augustovskom ispitnom roku 18.08. i 19.08.2021. godine   Arapski jezik srijeda, 18.08.2021. u 10:00 sati - pismeni četvrtak, 19.08.2021. u 10:00 sati - usmeni   Engleski jezik srijeda, 18.08.2021. u 11:30 sati - pismeni četvrtak, 19.08.2021. u 11:00 sati - usmeni   Matematika srijeda, 18.08.2021. u 10:00 sati - pismeni četvrtak, 19.08.2021. u 11:00 sati - usmeni   Akaid srijeda, 18.08.2021. u 10:00 sati - usmeni   Direktor Dževdet Šošić
ODBRANA MATURSKIH RADOVA I POLAGANJE MATURSKIH ISPITA u augustovsko-septembarskom ispitnom roku             Odlukom Nastavničkog vijeća za polaganje maturskih ispita, u drugom ispitnom roku, u školskoj 2020/21. godini imenuju se sljedeće komisije:   ODBRANA MATURSKIH RADOVA – srijeda 18.08.2021. godine   Hemija  u 10:00h Enisa Kadrić – predsjednik, Merima Begović – ispitivač, Enver Jašarević – član.   Pedagogija u 10:00h Dženita Ajanović-Muratović – predsjednik, Esma Balihodžić- ispitivač, Nejra Muratović – član.     MATURSKI ISPITI: Arapski jezik - pismeni(četvrtak, 19.08.2021. u 9:00) Dževdet Šošić - predsjednik, Rešad Lendo - ispitivač, Badra Brahim Brahimi - član.   Bosanski jezik i književnost – pismeni(četvrtak, 19.08.2021. u 11:00) Nermin Šušić - predsjednik, Đenana Bajraktarević - ispitivač, Benjamin Malanović- član.   Kiraet (petak, 20.08.2021. u 10:00) - usmeni Asim Hodžić - predsjednik, Fadil Bektaš - ispitivač, hfz. Nermina Čakić - član.   Fikh (petak, 20.08.2021.g. u 10:30)-usmeni Lejla Bešo-Haskić - predsjednik, Hamid Indžić - ispitivač, Ahmed Omerdić - član.   Napomena: prijava maturskih ispita od 11. do 17. augusta 2021.godine                                                                                                                                               Direktor:                                                                                                                                   mr. Dževdet Šošić
Stranica 4 od 10

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top