+38730522623

info@medresa.edu.ba

×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitati korisnika sa ID: 736

Oglasna tabla

petak, 14 Juni 2019 14:43

OBAVIJEST ZA MATURANTE

Obavještavaju se maturanti Elči Ibrahim-pašine medrese da je zaključkom Nastavničkog vijeća izvršena promjena termina za podjelu diploma o završenoj školi. Podjela diploma izvršit će se u četvrtak, 20. juna 2019. godine u 12:00 sati u prostorijama Elči Ibrahim-pašine medrese.  
utorak, 21 Maj 2019 08:43

MATURSKI ISPITI 2019.

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU   Broj:    01-08-201/19Datum:  21.05.2019. godine   ODBRANA MATURSKIH RADOVA I POLAGANJE MATURSKIH ISPITA Odlukom Nastavničkog vijeća za polaganje maturskih ispita u školskoj 2018./19. godini imenuju se sljedeće komisije:   ODBRANA MATURSKIH RADOVA – ponedjeljak 10.06.2019. godine   Hadis-Fikh u 13:30 1.      Lejla Bešo-Haskić – predsjednik, 2.      dr. Hamid Indžić – ispitivač, 3.      mr. Omerdić Ahmed – član.   Akaid-Kiraet u 13:30 1.      mr. Asim Hodžić – predsjednik, 2.      hfz. dr. Fadil Bektaš – ispitivač, 3.      mr. Nermina Čakić – član. Engleski jezik u 13:30 1.    mr. Kemal Avdagić – predsjednik, 2.    Jasmina Omerašević  – ispitivač, 3.    Rusmira Čajdić Čehić – član.   Bosanski jezik i književnost u 13:30 1.    mr. Nermin Šušić - predsjednik, 2.    Đenana Bajraktarević - ispitivač, 3.    Benjamin Malanović - član. Matematika-Informatika u 13:30 1.   mr. Admira Karadža – predsjednik, 2.   mr. Enver Jašarević – ispitivač, 3.   Smajo Mekić – član. Biologija-Hemija  u 13:30 1.    Merima Begović – predsjednik, 2.    Enisa Kadrić – ispitivač, 3.    Aldijana Smajić – član. Historija-Geografija u 13:30 1.    Nermedin Salaković – predsjednik, 2.    Samra Rustempašić – ispitivač, 3.    Omer Meštrovac – član. Pedagogija-Psihologija  u 13:30 1.      mr. Alma Švraka – predsjednik, 2.      mr. Nejra Muratović- ispitivač, 3.     …
Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku   Broj: 01-08-096/19 Datum: 25.03.2019.  JAVNI  POZIV za prikupljanje ponuda za organizovanje višednevne školske ekskurzije             Na osnovu člana 12. i 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine SBK, broj: 13/14. od 14.11.2016. godine), Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku upućuje javni poziv za organizaciju višednevne maturalne ekskurzije za učenike završnih razreda u školskoj 2018/19. godini.             Pozivaju se turističke agencije i prijevoznici koji posluju u skladu s propisima koji uređuju saobraćaj i pružanje usluga u turizmu, te drugim propisima da dostave svoje ponude, prema uslovima propisanim članom 13. Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i školskih ekskurzija, te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole:             Ponuda 1.  REPUBLIKA TURSKA             Ponuđač je obavezan na osnovu priloženog obrasca dostaviti ponudu u zatvorenoj koverti s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“, 8 (osam) dana od dana objave na web stranici škole, lično u sekreterijat Škole od 08:00 do 15:00 sati ili preporučeno putem pošte na adresu Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku, ul. Mostarska bb, 72270 Travnik.               Ako na javni poziv u propisanom roku pristigne samo jedna ponuda koja zadovoljava propisane uslove, ista će se razmatrati.             Ponude…
Obavještavaju se učenici i učenice koji su upućeni na popravne ispite da će se konsultacije sa profesorima u vezi instruktivne nastave održati u ponedjeljak, 13. avgusta 2018. godine kako slijedi: Arapski jezik - 9:00 sati Engleski jezik - 10:00 sati Kiraet - 10:00 sati   Uprava Škole
srijeda, 08 Avgust 2018 13:55

REZULTATI KONKURSA ZA PRIJEM NASTAVNIKA

Broj:   01-08-392/18 Datum: 08.08.2018. godine   RANG-LISTA KANDIDATA NAKON BODOVANJA I INTERVJUA   Konkursna komisija za prijem nastavnika i intervju sa kandidatima za školsku 2018/19. godinu je izvršila uvid u dokumentaciju kandidata i istu bodovala, a potom je obavila intervju sa kandidatima 07.08.2018. godine u prostorijama Medrese sa početkom u 10:00 h.      Nakon provedenog intervjua, kojem je pristupilo 19 kandidata, formirana je Rang-lista sa ostvarenim bodovima po predmetima kako slijedi:   a) FIZIKA Elvir Čajić........................................... 17 bodova Selma Buza-Mujanović....................... 15 bodova Delila Pripoljac.................................... 15 bodova Minela Milanović ................................ 12 bodova  Murisa Habibić ..................................  Odustala    b) SOCIOLOGIJA Lejla Zukan.......................................  Dopuna norme  Enida Hadžihasanović ......................  17 bodova   c) LOGIKA Alma Terzić.......................................  Dopuna norme (9) Lejla Zukan .......................................  Dopuna norme (2)   d) OSNOVI INFORMATIKE Smajo Mekić....................................  Dopuna norme (18) Naser Maličević ................................  Dopuna norme  (8) Mevludin Arnautović ........................  14,5 bodova Amel Habibović .........................................  13 bodova   e) ARAPSKI JEZIK 1. Lejla Mehanović .....................................  11 bodova 2. Fatima Doglod ........................................  Ne ispunjava uslove konkursa  3. Amina Kobilica ........................................  Odustala    f) TURSKI JEZIK Lejla Rahmanović ...........................  15 bodova Almen Šabanović .............................   14 bodova Zerina Bašić .....................................   14 bodova Emina Peskić-Hodžić .......................   14 bodova   g) KIRAET  Nermina Čakić .................................…
ponedjeljak, 06 Avgust 2018 09:59

OBAVIJEST O POPRAVNIM ISPITIMA 2018.

Obavještavaju se učenici i učenice koji su upućeni na popravne ispite o sljedećim terminima: INSTRUKTIVNA NASTAVA  13. i 14. avgust 2018 od 9:00 sati Za više detalja, učenici trebaju kontaktirati predmetne nastavnike.   POPRAVNI ISPITI: 15. avgust - Pismeni dio popravnih ispita16. avgust - Usmeni dio popravnih ispita   Uprava Škole
Na osnovu člana 2. stav 2. Pravilnika za prijem učenika u prvi razred Medrese(usvojenog na 22. redovnoj sjednici Upravnog odbora održanoj 22.04.2018. godine), po prijedlogu Komisije - Direktor Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku utvrio je    PRELIMINARNU RANG-LISTUprimljenih učenika/ca u I (prvi) razred Medreseu školskoj 2018/19 godini sa prijemnog ispita održanog 23.06.2018. godine:   MUŠKI KANDIDATI  RANG PREZIME IME OČEVO IME 1 Hasičić Ahmed Sidik 2 Pejković Ahmed Ismet 3 Adilović Ibrahim Muharem 4 Duzan Vedin Nijaz 5 Dedić Emir Mevludin 6 Ibraković Ismail Tarik 7 Babić Ajdin Rizah 8 Muharemović Zejd Hidajet 9 Goran Imran Abdurrahman Šehzad 10 Vlahovljak Abdulhadi Mustafa 11 Kovač Isa Ajdin 12 Pilić Tarik Seno 13 Selman Haris Kadir 14 Maglić Hamza Amer 15 Osmić Nadin Sakib 16 Hadžić Abdulah Zehrudin 17 Pašanović Hamza Mirzad 18 Đulan Almedin Nihad 19 Skomorac Ajdin Muhamed 20 Zambaković Imad Fuad 21 Omeragić Zejd Omer 22 Delić Bekir Senad 23 Güngör Kadir Ercan 24 Mršo Salih Admir 25 Muslija Abdurrahman Admir 26 Garanović Ismet Fehim 27 Omerašević Faris Mirzet 28 Spahić Amar Mehmed 29 Bošnjaković Amar Fuad 30 Ahmetak Muhamed Samir 31 Zukan Faruk Muamer 32 Zaimović Bilal Zakir 33 Jašarević Ahmedin Nezir 34 Kobaš Adnan Edin 35 Ibrić…
petak, 20 April 2018 12:35

MATURSKI ISPITI 2018.

ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Broj:    01-08-227/18 Datum: 11.04.2018. godine ODBRANA MATURSKIH RADOVA I POLAGANJE MATURSKIH ISPITA Odlukom Nastavničkog vijeća za polaganje maturskih ispita u školskoj 2017/18. godini imenuju se slijedeće komisije:     Direktormr. Dževdet Šošić Akaid-Kiraet u 13:30 1.      mr. Asim Hodžić – predsjednik, 2.      hfz. dr. Fadil Bektaš – ispitivač, 3.      mr. Nermina Čakić – član.
petak, 20 April 2018 12:33

PRIJAVE MATURSKIH ISPITA

Obavještavaju se maturanti i maturantice da se prijave maturskih ispita mogu izvršiti od 23. do 27. aprila 2018. godine u Sekretarijatu Škole od 8:00 do 15:00 sati   Uprava Škole
četvrtak, 10 Avgust 2017 06:38

OBAVIJEST O POPRAVNIM ISPITIMA

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINIELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA U TRAVNIKU Broj: 01-08-385/17Datum: 08.08.2017. godine   Nastavničko vijeće Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku je na 11. redovnoj sjednici, održanoj u prostorijama medrese, dana 08.08.2017. godine, donijelo   ZAKLJUČAK   Popravni ispiti iz predmeta arapski jezik, engleski jezik i matematika će se održati 21. avgusta 2017. godine. Arapski jezik: - pismeni ispit u 9:00 sati komisija: 1. mr. Dževdet Šošić- predsjednik- usmeni ispit u 14:00 sati 2. Lejla Porča, prof.- ispitivač 3. mr. Ahmed Omerdić - član Komisija: 1. mr. Dževdet Šošić - predsjednik2. Lejla Porča, prof - ispitivač3. mr. Ahmed Omerdić - član   Engleski jezik: - pismeni ispit u 9:00 sati0- usmeni ispit u 14:00 sati Komisija: 1. mr. Kemal Avdagić - predsjednik2. Aida Đulabić, prof. - ispitivač3. dr. Nermin Šušić - član   Matematika: - pismeni ispit u 9:00 sati- usmeni ispit u 14:00 sati Komisija: 1. Merima Begović, prof - predsjednik,2. mr. Admira Karadža - ispitivač,3. Dženita A. Muratović, prof. - član     DIREKTORmr. Dževdet Šošić
Stranica 7 od 10

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top