+38730522623

info@medresa.edu.ba

Nastavni plan Medrese

R/B  I - ISLAMSKO PODRUČJE I II II IV Svega: %
1  Kiraet 3 3 2 2 10  
2  Akaid 2 2 2 1 7  
3  Fikh 2 2 2 1 7  
4  Ahlak 2 2 - - 4  
5  Tefsir - - 2 1 3  
6  Hadis - - 2 1 3  
7  Povijest islama 2 2 - - 4  
   Ukupno islamsko područje: 11 11 10 6 38 30,16 %
R/B  II - JEZIČKO PODRUČJE I II III IV Svega: %
8  Bosanski jezik i književnost 3 3 3 3 12  
9  Arapski jezik 3 3 3 3 12  
10  Engleski jezik 3 3 2 2 10  
   Ukupno jezičko područje: 9 9 8 8 34 26,985 %
R/B  III - DRUŠTVENO PODRUČJE I II III IV Svega: %
11  Historija 2 2 - - 4  
12  Geografija - - 2 - 2  
13  Filozofija - - - 2 2  
14  Psihologija - - 1 - 1  
15  Logika - - - 1 1  
16  Pedagogija sa didaktikom - - - 2 2  
17  Sociologija - - - 2 2  
   Ukupno društveno područje: 2 2 3 7 14 11,11 %
R/B  IV- PRIRODNO-MATEMATIČKO PODRUČJE I II III IV Svega: %
18  Matematika 2 2 2 2 8  
19  Fizika 2 2 - - 4  
20  Hemija 2 2 - - 4  
21  Biologija - 2 2 - 4  
   Ukupno prirodno-matematičko područje: 6 8 4 2 20 15,87 %
R/B  V - MULTIDISCIPLINARNO PODRUČJE I II III IV Svega: %
22  Osnovi informatike 2 - - - 2  
23  Tjelesni i zdravstveni odgoj 2 2 2 2 8  
24  Demokratija i ljudska prava - - - 2 2  
               
   Ukupno multidisciplinarno područje: 4 2 2 4 12 9,925 %
   Svega redovne nastave: 32 32 27 27 118 93,65 %
   VI - IZBORNA NASTAVA I II III IV Svega: %
   a) Islamske nauke (2+2) - - 4 4 8  
   b) Bosanski jezik i književnost (2+2) - -  
   c) Stranici jezici (2+2) - -  
   d) Društvene nauke (2+2) - -  
   e) Prirodno-matematičke nauke (2+2)      
   Ukupno izborna nastava: - - 4 4 8 6,35 %
   S V E U K U P N O : 32 32 31 31 126 100 %

logo new12

JU Elči Ibrahim-pašina medresa u Travniku
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

Telefon: +387 (0)30 548-550
Email: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Top