Printaj ovu stranu
Odjeljenje IV-b

 

 

Školovanje u medresi završile u školskoj 2009/10. godini

 

Razrednik: Dženita Ajanović-Muratović, prof.

Učenica generacije: Amina Selimović 

 

R/B

Prezime i ime

Očevo ime

Općina

1.

Bašić Najka

Ćamil

Donji Vakuf

2.

Brkić Dženisa

Sead

Travnik

3.

Burajić Maida

Ismet

Maglaj

4.

Bušatlić Mubera

Sulejman

Gornji Vakuf

5.

Delić Minela

Šuvajib

Jajce

6.

Đokić Aida

Rizah

Kakanj

7.

Grabus Azra

Samir

Travnik

8.

Hamidović Selma

Hazim

Zenica

9.

Hasičić Merjema

Edhem

Travnik

10.

Horozović Aiša

Hamdo

Zavidovići

11.

Husić Lutvija

Murajif

Travnik

12.

Jusić Lejla

Esad

Bugojno

13.

Kahrić Meliha

Mustafa

Zenica

14.

Kuduz Samra

Hajrudin

Busovača

15.

Lendo Adnana

Mesud

Travnik

16.

Mujezinović Amila

Asim

Zenica

17.

Osmančević Jasmina

Ćamil

Busovača

18.

Selimović Amina

Jasmin

Travnik

19.

Suljić Envera

Munever

Travnik

20.

Šahman Dževida

Munib

Jajce

21.

Šuškić Badema

Ismet

Šipovo

22.

Tarakčija Aida

Ćamil

Travnik

23.

Tarakčija Amila

Ramo

Travnik

24.

Tarakčija Elma

Asim

Travnik

25.

Turanović Seida

Nefail

Jajce

26.

Varupa Zehrudina

Đevad

Vitez

Čitano 4120 puta Zadnji put promjenjen subota, 10 Novembar 2018 18:25